Kế toán CATAX»Tài liệu kế toán»Các luật thuế mới»CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THEO THÔNG TƯ 78/2014/TT – BTC

CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THEO THÔNG TƯ 78/2014/TT – BTC

1. Các khoản chi phí phát sinh

     Các khoản chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm:

  1. a) Tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động;
  2. b) Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ mua ngoài;
  3. c) Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;
  4. d) Chi trả lãi tiền vay;

đ) Chi phí quản lý;

  1. e) Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí;
  2. g) Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập.

2. Cách xác định chi phí được trừ​   

     Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được quy định tại khoản 1 điều 6 của Thông tư 78/2014/TT – BTC doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  2. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  3. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

    Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

    Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

    Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Ví dụ 7: Tháng 8 năm 2014 doanh nghiệp A có mua hàng hóa đã có hóa đơn và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm 2014, doanh nghiệp A đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với giá trị mua hàng hóa này. Sang năm 2015, doanh nghiệp A có thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy doanh nghiệp A phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2015).

Lưu ý: Các khoản chi phí trên không phải khoản chi nào mà doanh nghiệp chi ra cũng được trừ và sẽ có những khoản chi phí bị khống chế mức tính vào chi phí được trừ. Mời bạn tham khảo Các chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế!

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN NHẬT MINH rất vui khi được chia sẻ kinh nghiệm kế toán cũng như cập nhật các thông tư mới nhất cho các bạn. Hi vọng những thông tin của kế toán NHẬT MINH sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc kế toán của mọi người.

Mọi chi tiết xin liên hệ.

Văn phòng: Tầng 6, Tòa nhà 229B Khương Hạ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:  024.6294.1113

Hotline:      0941.823.247
Email:  dichvuketoan@ketoannhatminh.com

Comments