Kế toán CATAX»Tài liệu kế toán»Thuế TNDN

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

24/11/2014   |   Tài liệu kế toán , Thuế TNDN

   Thuật ngữ “Thuế thu nhập Doanh nghiệp” đã có từ lâu và việc hiểu, áp dụng các quy định về thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) đối với các Doanh nghiệp đã tương đối quen thuộc.     Thế nhưng các thuật ngữ “ Thuế Thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phải trả, Tài sản […]

Xem thêm