Kế toán CATAX»Kinh nghiệm kế toán

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý sai sót khi viết sai hoá đơn đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế

15/01/2015   |   Kinh nghiệm kế toán

Các sai sót có thể xảy ra như: Sai số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng. Theo điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: “Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, […]

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP – GIẢI THỂ – THAY ĐỔI – MẤT GPKD CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN BÁO.

18/12/2014   |   Các luật thuế mới , Kinh nghiệm kế toán , Tài liệu kế toán

     Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh thay đổi, doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày trong 3 số liên tiếp.   Quy định về đăng bố cáo về […]

Xem thêm

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC MANG TÊN CHỦ NHÀ

25/11/2014   |   Kinh nghiệm kế toán

     Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà lại mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN? Có được khấu trừ thuế GTGT không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán, bài viết này KẾ TOÁN NHẬT MINH sẽ giải đáp các vướng mắc […]

Xem thêm