Kế toán CATAX»Kinh nghiệm kế toán»HẠCH TOÁN LÃI BÁN HÀNG TRẢ CHẬM, TRẢ GÓP

HẠCH TOÁN LÃI BÁN HÀNG TRẢ CHẬM, TRẢ GÓP

hach-toan-lai-ban-hang

Dịch vụ kế toán – Hướng dẫn hạch toán lãi bán hàng

Chế độ kế toán quy định các công ty hạch toán lãi bán hàng trả chậm, trả góp vào doanh thu chưa thực hiện khi bán hàng theo bút toán sau:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền bán hàng, gồm cả lãi trả chậm, trả góp

Có TK 511: Giá bán trả tiền ngay

Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra

 Ví dụ: Ngày 31/12/2014, công ty B bán trả góp cho khách hàng một chiếc xe hơi, thu tiền trong 24 tháng, mỗi tháng 1 lần 51.780.819 đ vào cuối mỗi tháng (lãi suất ngầm định 1%/tháng). Giá bán thu tiền ngay chưa thuế GTGT 1.000.000.000 đ, thuế GTGT 10%, giá vốn của chiếc xe là 900.000.000 đ. Kế toán hạch toán theo chế độ kế toán như sau:

– Ngày 31/12/2014, khi bán hàng:

Phản ánh giá vốn:

Nợ TK 632                 900.000.000

Có TK 156                             900.000.000

Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 131                             1.242.739.667

Có TK 511                             1.000.000.000

Có TK 33311                                       100.000.000

Có TK 3387                               142.739.667

– Ngày 31/01/2015, khi thu tiền lần đầu và áp dụng phương pháp đường thẳng để phản ánh lãi trả góp:

Thu tiền trả góp:

Nợ TK 111, 112                                51.780.819

Có TK 131                                         51.780.819

Phân bổ lãi trả góp vào doanh thu kỳ này theo phương pháp đường thẳng:

Nợ TK 3387                                      5.947.486

Có TK 515                                                     5.947.486

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói GDT cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết!

Comments