Kế toán CATAX»Kinh nghiệm kế toán»NHÓM HÀNH VI VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

NHÓM HÀNH VI VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Nhóm hành vi vi phạm sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ là một trong 8 nhóm xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

 

Nhóm hành vi này gồm 11 hành vi:

1. Hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định

Tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Thông tư 10/2014/TT – BTC có bổ sung làm rõ trừ trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngoài ra chia thành nhiều trường hợp để thuận tiện trong quá trình áp dụng, cụ thể:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến viêc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng

Thay đổi thu hẹp khung phạt từ 2 -10 triệu đồng thành 2 – 4 triệu đồng.

3. Hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm

Tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Thông tư 10/2014/TT – BTC có bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm với mức phạt 4 – 8 triệu đồng.

Tuy nhiên trong trường hợp hành vi vi phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm nghĩa vụ thuế thì chỉ bị phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc bị phạt ở mức độ tối thiểu khung hình phạt là 4 triệu đồng nếu không có tình tiết giảm nhẹ

4. Hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn

Mức xử phạt đối với hành vi này được thu hẹp từ 3 – 15 triệu đồng thành 4 – 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trong quá trình lập hóa đơn có nhầm lẫn sử dụng quyền có số thứ tự lớn dung trước, việc lập hóa đơn trong các quyển vẫn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn; tổ chức, sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn thì chỉ bị xử phạt cảnh cáo.

5. Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của CQT

Đây cũng là nội dung bổ sung so với Nghị định 51/2010/NĐ-CP, với mức phạt quy định từ 4 – 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, đối với trường hợp ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

6. Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua

Mức xử phạt đối với hành vi này được thay đổi từ 1 – 5 triệu đồng thành 4 – 8 triệu đồng. Ngoài ra, bổ sung làm rõ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê theo quy định.

7. Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định

Mức xử phạt đối với hành vi này được thay đổi từ 1 – 5 triệu đồng thành 4 – 8 triệu đồng.

8. Lập sai loại hóa đơn

Trong trường hợp người bán lập lại hóa đơn đúng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh, kiểm tra và không ảnh hưởng nghĩa vụ thuế phải nộp thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

9. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn:

Tại Thông tư 10/2014/TT-BTC có hướng dẫn nhiều trường hợp khác nhau đối với các hành vi này:

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

– Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai à đã xóa bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

– Trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

10. Không lập hóa đơn khi bán bán HHDV có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên

Mức xử phạt đối với hành vi này được thay đổi từ 5 – 20 triệu đồng thành 10 – 20 triệu đồng.

11. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ.

Văn phòng: Tầng 6, Tòa nhà 229B Khương Hạ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  024.6294.1113

Hotline:      0941.823.247
Email:  dichvuketoan@ketoannhatminh.com

 

Comments